logo01

Schopnosť naučiť sa tie najnutnejšie zásady prvej pomoci má každý z nás, bez ohľadu na  vek, pohlavie, či vzdelanie. Aj preto sme si do nášho detského domova pozvali pracovníčky Slovenského červeného kríža – územný spolok Bardejov.  Takzvaný kurz prvej pomoci sa uskutočnil 13.11.2015 práve v našich priestoroch . Cieľom tohto stretnutia bolo, aby naše deti dokázali v rôznych situáciách pomôcť nielen sami sebe, ale i svojim blízkym.  Našou snahou a hlavne snahou pozvaných hostí, bolo naučiť deti ako poskytnúť predlekársku starostlivosť pred príchodom záchranky. Venovali sme sa tiež najčastejším úrazom, s ktorými sa môžu práve deti a vychovávatelia stretnúť. Deti boli veľmi zvedavé a svojimi otázkami doslova bombardovali svoje lektorky.

Veríme, že získané poznatky nebudú musieť použiť, ale ak to bude nutné, tak budú aj naše deti pripravené pomôcť.

Marianna Ferencková