logo01

Dňa 15.03.2016 sa v detskom domove konala slávnosť pri príležitosti 10. výročia fungovania detského domova. Na tento deň pripadal sviatok sv. Klementa Hofbauera, nášho patróna. Oslavy sa začali sv. omšou, ktorú celebroval Mons. Ľubomír Štefaňák, biskupský vikár. Program spestrili nielen deti, ale aj zamestnanci detského domova svojim spevom.

Veľká vďaka patrí Bohu, všetkým zamestnancom, ktorí pracovali alebo pracujú v našom zariadení a všetkým dobrodincom.

Už 10 rokov sa snažíme deti viesť k tomu, aby vedeli stáť aj na tenkom ľade, a boli pripravení dávať góly do brány súpera, ale vedeli ich prijať aj vo vlastnej bráne. Chceme, aby zažili úspech, ale obstáli aj v čase nedostatku a vedeli sa vzoprieť  a hľadieť vpred, aj keď je ich budúcnosť často neistá.

Už 10 rokov učíme deti rôznym praktickým činnostiam, a manuálnej zručnosti.

Už 10 rokov reprezentujeme detský domov nielen spevom, tancom a hudbou na koncertoch a súťažiach, ale zapájame sa aj do takých projektov ako sú Košické Benátky, Najmilší koncert roka.

Počas 10 rokov bolo do nášho zariadenia už umiestnených toľko detí, ktoré sme vyprevadili do dospelosti, že je ich ťažké spočítať. Ostávajú v našich spomienkach.

Uvádzame príhovor k 10. vyročiu detského domova, ktorý zaznel na začiatku sv. omše v kláštornom kostole v Podolínci.

Bratia a sestry, drahí priatelia, vzácni hostia,

predovšetkým však vy, ktorí tvoríte veľkú rodinu detského domova, 

prichádzame ďakovať dobrotivému Pánu Bohu za 10 rokov existencie detského domova. Nášho detského domova, pretože verím, že všetci, ktorí sme tu, máme pozitívny vzťah k nemu. Chcem v tejto chvíli za zriaďovateľa – Spišské biskupstvo – poďakovať najmä tým, ktorí sú v každodennom nasadení od pána riaditeľa, cez vychovávateľov, profesionálnych rodičov, po dôležitých ľudí, ktorí zabezpečujú chod domova, ale chcem vyjadriť veľkú vďaku všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú, aby detský domov mohol plniť svoje náročné a zodpovedné poslanie, či už sponzorským darom, ochotnou brigádnickou prácou, ústretovým prístupom na úradoch, pastoračnou starostlivosťou, ale aj modlitbou, ktorú potrebuje každé dobré dielo. Prajem detskému domovu ešte veľa dobrých rokov, všetkým, ktorí sú jeho súčasťou veľa síl, ale aj radosti z dobre vykonanej práce. Nech Pán Boh, aj na príhovor dnešného svätca a Vášho patróna sv. Klementa Hofbauera, je Vašou odmenou, ale aj neustálym pomocníkom.