logo01

29.apríla 2016 sme sa zúčastnili 26. ročníka  športových hier detí z detských domovov Prešovského kraja.  A opäť sme neboli len do počtu.

Športové  hry sa konali vo Svidníku a zúčastnilo sa ich 8 detských domovov.  Našu výpravu tvorilo 12 detí- desať chlapcov a dve dievčatá. Deti, ktoré boli vybraté na športové hry usilovne trénovali a každé chcelo vo svojej kategórii a disciplíne vyhrať, pretože súťažiaci z prvého a druhého miesta mali zabezpečený postup na majstrovstvá Slovenska, ktoré sa budú konať 3. júna v Bratislave.

Z našich dvanásť detí si až deväť vybojovalo postup na majstrovstvá Slovenska. Postupujúcim srdečne blahoželáme a budeme im držať palce, aby si čo najviac z nich vybojovalo postup na majstrovstvá Európy.

Špeciálne poďakovanie patrí  mestu Podolínec za poskytnutie multifunkčného ihriska na tréning futbalu, p. riaditeľovi Semanovi za poskytnutie bežeckého oválu v areály ZŠ Podolínec a p. riaditeľovi Gočovi za poskytnutie telocvične ŠZŠI na tréning skoku do výšky.

VÝSLEDKY

1.miesto  Laura Oračková – beh na 300m  kategória 6-10 rokov — postup

1.miesto Marek Polhoš – beh na 100m kategória 10-15 rokov – postup

1.miesto Marek Polhoš – skok do diaľky kategória 10-15 rokov – postup

1.miesto Milan Slavkovský —  beh na 300m  kategória 6-10 rokov — postup

1.miesto Milan Slavkovský — skok do diaľky kategória 6-10  rokov – postup

1.miesto Kristián Gábor – skok do výškyy kategória 10-15 rokov – postup

1.miesto Kristián Gábor – vrh guľou kategória 10-15 rokov – postup

1.miesto Klaudia Gáborová — skok do výškyy kategória 10-15 rokov – postup

1.miesto Milan Gábor – stolný tenis – postup

2.miesto Erik Polhoš — vrh guľou kategória 19-25 rokov – postup

2.miesto Patrik Gábor — skok do diaľky kategória 15-18  rokov – postup

2.miesto Lukáš Gábor — skok do diaľky kategória 6-10  rokov – postup

2.miesto štafeta 4x100m Dominik Oračko, Peter Mišalko, Kristián Gábor, Marek Polhoš

2.miesto futbal- Peter Mišalko, Dominik Oračko, Kristián Gábor, Patrik Gábor, Milan

                              Slavkovský, Adam Slavkovský, Lukáš Gábor, Marek Polhoš

3.miesto Klaudia Gáborová beh na 800m kategória 10-15 rokov

3.miesto Laura Oračková – beh na 60m  kategória 6-10 rokov

 

Spracoval Mgr. E. Ferencko