logo01

V máji tohto roku prijali sviatosť krstu a následne v júni aj sviatosť eucharistie Michaela Humlerová, Alexandra Mišalková, Denisa Mišalková, Klaudia Oračková, Patrik Humler, Peter Mišalko, Stanislav Mirga a Dominik Oračko. Všetci si za svojich krstných rodičov zvolili vychovávateľov či gazdinky z detského domova. Obe sviatosti deťom vysluhoval PaedDr. ICLic. Ján Stašák.

Foto z krstu:

Foto z 1. sv. prijímania: