logo01

Dňa 21. apríla sa v detskom domove uskutočnil súťažno-vedomostný kvíz s názvom „Spoznávaj a chráň“, ktorého cieľom bolo pripomenúť si „Deň Zeme“ a vzbudiť  u detí záujem o životné prostredie  a ochranu prírody vo svojom okolí.

Každú výchovnú skupinu reprezentovali dvaja súťažiaci, ktorí v kvíze odpovedali na otázky zamerané na poznávanie živočíšnych a rastlinných druhov, národných parkov, ochranu prírody a ekológie. Priraďovali stopy zvierat k živočíchom na obrázku, určovali správne  ekologické a environmentálne piktogramy a označenia nachádzajúce sa na výrobkoch, či tabuliach v národných parkoch. Vyplňovali tajničku, kde sa mohli dozvedieť v ktorom národnom parku na Slovensku žije náš najväčší cicavec – zubor lesný.

Aj pre divákov boli pripravené mnohé otázky týkajúcich sa prírody a jej ochrany. Na konci súťaže mohli všetci zúčastnení, no najmä najmenšie deti vymaľovať omaľovánky rôznych zvierat a rastlín. Každé z detí, ktoré sa zapojili do týchto súťaži získali sladké ocenenie a diplom.

 

Slavomír Kozub