logo01

Na základe skúsenosti a niekoľkoročnej spolupráce oslovila Nadácia pre deti Slovenska náš detský domov s ponukou zapojenia sa do pilotného projektu „Život mladých pod kontrolou“.

Tento pilotný projekt prebiehal v ôsmich detských domovoch po celom Slovensku a jeho úlohou bolo vypracovať a zozbierať metodiku a praktické aktivity a skúsenosti, ktoré budú vydané v tlačenej podobe a budú poskytnuté ako pomôcka pri finančnom vzdelávaní detí a mladých dospelých žijúcich v detských domovoch na Slovensku.

Celkovo sa do projektu v našom domove zapojilo 14 detí a mladých dospelých a taktiež 14 zamestnancov DeD sv. Klementa Hofbauera, ktorí sa prostredníctvom prednášky dozvedeli o potrebách finančného vzdelávania detí nášho zariadenia. Mali možnosť získať materiály a ukážky praktických aktivít, ktoré môžu následne využívať pri svojej práci s deťmi.

Na pravidelných stretnutiach pre deti a mladých dospelých bolo odprezentovaných viac ako 20 hodín prednášok zameraných nielen na získavanie teoretických vedomosti, ale najmä praktických aktivít zameraných na získanie a upevňovanie životných a sociálnych zručností.

Deti a mladí dospelí mali možnosť absolvovať prednášky zamerané na získanie vedomosti z finančného vzdelávania. Témami boli – bežný účet v banke, finančné produkty bánk, osobný a rodinný rozpočet, hospodárenie s vreckovým. Absolvovali aj praktické aktivity zamerané na rozvoj sociálnych a praktických zručnosti, ktoré súvisia s finančnou gramotnosťou – práca s internetom – vyhľadanie najvýhodnejších finančných produktov bánk, riešenie modelových situácií – podľa vopred zadaných kritérií napr. po dovŕšení dospelosti a odchode z DeD. Ďalšími praktickými aktivitami, pri ktorých si mali možnosť rozvíjať svoje praktické zručnosti súvisiace s finančným vzdelávaním boli – Výroba „domováckeho“ bázového sirupu a výroba detskej výživy spojené s plánovaním rozpočtu až po samotnú realizáciu, ďalej Oslava narodenín – vytvorenie a vypracovanie rozpočtu, Zemiaky náš druhy chlieb – podnikateľský projekt a Vypracovanie finančného rozpočtu na výlet a samotný výlet do Aquacity Poprad.

Cieľom projektu, ktorý sme realizovali v našom zariadení bolo viesť deti k tomu, aby si uvedomili, že finančná gramotnosť, ktorú si v priebehu projektu osvojili, je nevyhnutná a potrebná pre ich každodenný život. Ich osvojenie resp. absencia bude mať výrazný vplyv na ich budúcnosť a kvalitu ich života po odchode z nášho zariadenia.
„Projekt Život mladých pod kontrolou realizovala Nadácia pre deti Slovenska a projekt podporil Nadačný fond Johnson Controls v Nadácii Pontis.“.

V našom zariadení ho pripravili a realizovali lektor ŠRF Mgr. Slavomír Kozub a Mgr. Eduard Ferencko.