logo01

Vďaka Nadácií pre deti Slovenska, ktorá zastrešuje a financuje projekt finančného vzdelávania detí a mladých dospelých v centrách pre rodiny s deťmi a v detských domovoch s názvom „Život mladých pod kontrolou“, do ktorého sa už po niekoľkýkrát zapojilo aj naše zariadenie, sme mohli absolvovať tento poznávací  a  vzdelávací výlet do Kremnice.

Tohto výletu do nádherného baníckeho mesta Kremnica sa mohlo zúčastniť sedem detí, ktoré sa aktívne zapájali do projektu počas jeho trvania v našom detskom domove.

V mincovni Kremnica sme absolvovali prednášku  o vzniku mincovne, jej histórií a súčasnom pôsobení – razenie mincí, štátnej meny, pamätných mincí a medailí pre rôzne krajiny celého sveta.

Deti mali možnosť poprechádzať sa historickou budovou, ktorá je najstaršou nepretržitou prevádzkou na svete, vidieť expozíciu historických strojov na razenie mincí, vo vitrínach vidieť rôzne druhy exotických mincí a platidiel, ktoré mincovňa razí pre mnohé krajiny na celom svete. Na záver prednášky si deti mohli na historickom stroji vyraziť vlastnú mincu s motívom kremnickej mincovne.

Taktiež sme za prísnych bezpečnostných pravidiel mohli nahliadnuť do výrobných priestorov kremnickej mincovne, kde sa práve razili eurové mince pre Slovinsko a mince pre ázijskú Srí Lanku.

Druhou návštevou bola prehliadka Múzea mincí a medailí v Kremnici, kde sme mali úžasnú prednášku o histórií mincí a platidiel a histórií Kremnice ako baníckeho a priemyselného mesta. Deti mali možnosť vidieť všetky druhy platidiel a mincí a historických artefaktov od doby bronzovej až po súčasnosť vrátane strieborných a zlatých mincí, ktoré sa používali na území Slovenska a ktoré pochádzali z nájdených archeologických pokladov nájdených na našom území. Taktiež sme mali možnosť vidieť aký je výrobný proces, dolovania a odlievania zlata a striebra, až po samotné razenie mincí na pôvodných historických strojoch. Nezabudnuteľným zážitkom pre deti bolo aj sfáranie do pôvodnej historickej bane, ktorá sa nachádza pod budovou múzea a námestím  v Kremnici, kde sa deti mohli pokúsiť nájsť zlatú alebo striebornú žilu. Na vlastnej koži mohli vidieť a vyskúšať v akých náročných podmienkach museli pracovať naši predkovia, aby zabezpečili dostatok zlata pre  svojich panovníkov a sami tak uživili svoje rodiny s deťmi.

Cestou späť z Kremnice sme sa spoločne s deťmi zastavili aj na významnom pútnickom mieste pri kaplnke na Starých Horách, kde sme sa spoločne pomodlili za náš detský domov, naše deti  zamestnancov a donorov, aj vďaka ktorým sme prežili nádherný deň plný poznania v Kremnici.

Text a foto : Slavomír Kozub