logo01

Vďaka projektu  “Život mladých pod kontrolou”, ktorý realizovala Nadácia pre deti Slovenska a projekt podporil Nadačný fond Johnson Controls v Nadácii Pontis, sme sa zúčastnili výletu do galérie „Dobrá hračka“ v Tatranskej Lomnici.

V tejto interaktívnej detskej galérii sa mohli deti hravou formou dozvedieť  množstvo informácií o povolaniach.

Prostredníctvom veľkého množstva hier si mohli na pár minút vyskúšať aké  je to byť policajtom, hasičom, lekárom, archeológom, módnym  návrhárom, hudobníkom, kozmonautom, továrnikom a farmárom. Z fotografií je zrejme, že to bavilo nielen mladšie, ale aj staršie deti.

Text a foto : Eduard Ferencko