logo01

V mesiaci októbri po ukončení projektu finančného vzdelávania detí v detských domovoch “Život mladých pod kontrolou” sme sa zúčastnili záverečného workshopu, ktorý realizovala Nadácia pre deti Slovenska a projekt podporil Nadačný fond Johnson Controls v Nadácii Pontis. Spoločne so zástupcami iných Centier pre rodiny s deťmi, ktoré sa  taktiež zapojili do spomínaného projektu a zamestnancami nadácie Johnson Controls,  sme spoločne odprezentovali náš uskutočnený projekt, ktorý prebiehal od mája do septembra v našom zariadení. Deti mali možnosť informovať o realizovaných  vzdelávacích aktivitách a poznávacích výletoch, ktorých sa zúčastnili a vyzdvihnúť prínos projektu finančného vzdelávania  pre ich  budúcnosť. Po skončení prezentácie uskutočnených aktivít, ktorá bola odmenená potleskom, sme mali možnosť prehliadnuť si priestory  budovy centrály JCI a oboznámiť sa s prácou zamestnancov firmy.

Vďaka nadácií sme v Bratislave boli ubytovaní v luxusnom  hoteli Devín, kde sme mali zabezpečenú stravu a taktiež sme spoločne s deťmi využili  jeho wellness zariadenie. Po skončení workshopu sme si spravili prehliadku Bratislavy a tento záverečný dvojdňový výlet, na ktorý boli vybrané najaktívnejšie deti v projekte bol nielen pre deti, ale aj nás dospelých obrovským a nezabudnuteľným zážitkom.

Text a foto: Slavomír Kozub a Eduard Ferencko