logo01

„Projekt Život mladých pod kontrolou realizovala Nadácia pre deti Slovenska a projekt podporil Nadačný fond Johnson Controls v Nadácii Pontis.“

PressKit

Vďaka spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a sponzorovi Johnsons Control, ktorý tento projekt finančného vzdelávania pre deti z Centier pre rodiny s deťmi a detských domovov financuje, sme sa opäť zapojili do druhého ročníka spomínaného projektu.

Spoločne s deťmi sme absolvovali množstvo teoretických a praktických aktivít, ktoré zvýšia ich finančnú gramotnosť a pomôžu im v procese osamostatnenia sa po odchode z nášho zariadenia.

Počas teoretických prednášok sa deti dozvedeli o rôznych druhoch sporenia, vypracovávali svoj osobný a rodinný rozpočet , taktiež ako šetrenie napr. energiami dokáže výrazne ovplyvniť náš rodinný rozpočet. Deti sa naučili aké ochranné prvky obsahujú eurobankovky a ako ich na prvý pohľad rozpoznať od falzifikátov. Stredoškoláci si sami úspešne zvládli založiť účet v banke, na ktorý im prichádza prospechové štipendium a plne ho využívajú pri platbe kartou v obchodoch. Svoje skúsenosti zo založením svojho bankového účtu a jeho používaním nám počas prednášok prišli vyrozprávať a podelili sa o svoje skúsenosti a motivovali mladšie deti k tomuto kroku.

Počas praktických aktivít sme sa venovali najmä sebestačnosti pri zásobovaní poľnohospodárskych plodín, založili sme si vlastný záhon so zeleninou, ktorú sme si sami dopestovali a zužitkovali v našich kuchyniach. Venovali sme sa aj pestovaniu zemiakov, ktoré sme v jeseni zozbierali a budú slúžiť pre potreby detského domova niekoľko mesiacov, čo výrazne ovplyvní náš rozpočet. Počas jarných a letných mesiacov deti spoločne s vychovávateľom zbierali liečivé rastliny určené na rôzne choroby, z ktorých si budú počas jesenných a zimných mesiacov variť čajíky. Deti taktiež pomáhali pri ošetrovaní a orezávaní ovocných stromov, ktoré nás každý rok zásobujú ovocím a vitamínmi.

Každý rok s deťmi absolvujeme v rámci aktivít aj výlet za poznaním. Tento rok sme sa preto rozhodli pre návštevu košického Steelparku. Steelpark je park a priestor vedy a zábavy, ktorý deťom a mládeži prináša zážitok so spoznávania vedy a techniky. Umožňuje deťom hravou a zábavnou formou, skúmať vedecké hypotézy a overovať technické a prírodné zákonitostí  tak, aby napredovali,  nenudili sa , ale najmä sa zabávali.

V Steelparku sme mali možnosť vidieť ale aj pomocou interaktívnych pomôcok ako napr. rôzne roboty, mikroskopy a rôzne prístroje zamerané na mechaniku, elektrotechniku a magnetiku vyskúšať si ako prebiehajú jednotlivé procesy výroby ocele v USS Košice.  Deti si vyskúšali obliecť sa napr. do odevov rôznych profesií spomínaného podniku a na chvíľu sa stali zlievačmi pri vysokých peciach, prípadne sa sami podľa určených pokynov a trenažéra oboznámili ako prebieha tavenie železnej rudy a premena rudy na oceľ.

Pretože sme sa tento rok kvôli situácií ohľadom koronavírusu zamerali v projekte na sebestačnosť najmä v poľnohospodárstve a tiež zberom liečivých rastlín, po skončení väčšiny prác na našich obhospodarovaných pozemkoch sme sa rozhodli  na záver projektu pripraviť pre deti dožinkové slávnosti. Jednu septembrovú sobotu sme si spoločne pripravili na našom dvore guláš, ktorý  pozostával aj  z časti „ovocia našej spoločnej práce“, aby deti vedeli a pochopili, že ich pomoc na poľnohospodárskych prácach prináša úžitok.  Spoločne s deťmi  zapojenými do projektu sme navarili guľáš, na ktorom si pochutnali všetky deti nášho zariadenia, čím sme úspešne zavŕšili nielen sezónu poľnohospodárskych prác ale aj náš projekt finančného vzdelávania „Život mladých pod kontrolou“.

Mgr. Slavomír Kozub, Mgr. Eduard Ferencko