logo01

Vďaka Nadácií Volkswagen Slovakia a jej vianočnému projektu „Auto tolerancie 2019“, do ktorého sa zapojili aj deti z Detského domova sv. Klementa Hofbauera, sa nám podarilo získať ocenenie a finančnú odmenu. Nadácia Volkswagen Slovakia vybrala a zaradila náš projekt medzi 10 najlepších  a naše deti boli za svoju snahu a kreativitu odmenené finančnou sumou vo výške 700 eur. Tieto finančné prostriedky sme použili na nákup športových potrieb – stolnotenisových rakiet a loptičiek, hokejok a kolobežiek. Časť financií bola použitá na zaplatenie prenájmu ľadovej plochy v Starej Ľubovni, kde naše deti chodia pravidelne hrať ľadový hokej. Financie sme využili aj na kultúrne podujatie a najmenšie deti mali možnosť navštíviť divadelné bábkové predstavenie „Ako išlo vajce na vandrovku……“

Text a foto:  S.Kozub, E.Ferencko