logo01

Slovenský futbalový zväz,  vyhlásil súťaž, kde mali chlapci natočiť na mobil  rôzne futbalové triky a video poslať na facebookovú stránku futbalového zväzu.

Do tejto akcie sa z nášho detského domova zapojil Milan s Kikom. Po vyhodnotení súťaže sa video našich chlapcov umiestnilo na prvom mieste a chlapci získali od futbalového zväzu hodnotné ceny, ktorým sa veľmi potešili.

Text a foto :   E. Ferencko