logo01

V dňoch 26 a 27 júna 2021 zorganizoval Úsmev ako dar športovo – relaxačný pobyt pre 120 detí z detských domovov. Deti, ktoré sa svojím umeleckým talentom prebojovali z regionálnych kôl “Najmilšieho koncertu” za svoju námahu získali vstupenku na dvojdňový športovo – relaxačný pobyt v krásnej prírode účelového zariadenia NR SR v Častej Papierničke. Tento pobyt deťom priniesol vytúžený relax, zábavu, nové priateľstvá, ale aj čosi iné. Mohli sa tu naučiť, že vynaložené úsilie sa nestratí a že sa oplatí na sebe pracovať. Z nášho detského domova sa ho zúčastnilo 6 dievčat a dvaja chlapci. Tento pobyt si mimoriadne užili a veľmi sa im tam páčilo.


Text a foto: Mgr. Eduard Ferencko