Nezaradené

“NAJMILŠÍ KONCERT ROKA”

“NAJMILŠÍ KONCERT ROKA”

Na Najmilšom koncerte roka sa z detí stávajú hviezdy, vďaka koncertu rozvíjajú svoj talent.

Najmilší koncert roka, ktorý realizuje organizácia Úsmev ako dar, je verejná prezentácia umeleckých talentov detí z Centier pre deti a rodinu (bývalé detské domovy) a náhradných rodín. Jeho cieľom je okrem hľadania detských talentov, aj podporiť a pomôcť deťom a mladým s neľahkým osudom v sebarealizácií či prinavrátiť im zdravé sebavedomie, aby v budúcnosti mohli dosahovať vytúžené sny a ciele. Ide už o 32. ročník, do ktorého sme sa zapojili aj my. Deti pod vedením vychovávateľky Stanky,Katky a vychovávateľa Dominika predviedli 30.apríla 2022 v Košiciach folklórne pásmo.

TEXT A FOTO: E.FERENCKO

Share this post