Nezaradené

„MÁME NOVÉ IHRISKÁ“

„MÁME NOVÉ IHRISKÁ“

 Vďaka Nadácii pre deti Slovenska a ich projektu “Spojme hlavy”,  ktorého výzvu nadácia vyhlásila v tomto roku sa nášmu zariadeniu podarilo úspešne navrhnúť a zrevitalizovať naše pôvodné detské ihrisko, ktoré malo viac ako 40 rokov a nespĺňalo súčasné trendy ani bezpečnostné požiadavky dnešnej doby. Vďaka zapojeniu sa do projektu sa  nám podarilo vytvoriť nový priestor na zmysluplné využívanie voľného času v prostredí detského domova tak, aby ponúkalo aktivity pre všetky deti detského domova- pre najmladšie deti aj tenegerov.

Do tohto projektu sa zapojili naši klienti detského domova Jakub Slavkovský a Patrik Humler, ktorí vďaka nadácii a ich lektorov absolvovali školenia, kde získali poznatky a informácie, ako úspešne vypracovať a zvládnuť projekt, ktorý by pomohol deťom z detského domova pri trávení voľnočasových aktivít. Kvôli bezpečnosti sme sa rozhodli vybrať produkty, ktoré spĺňajú bezpečnosť a trvanlivosť, nie  sú náročné na údržbu pri ich používaní, a zároveň spĺňajú prísne bezpečnostné certifikáty.

Realizáciu odstránenia starého ihriska a osadenie nových konštrukcií, sme vykonali vo vlastnej réžii, aby sme ušetrili financie a zároveň, aby deti a mládež  nášho zariadenia získali sociálne a pracovné zručnosti a taktiež získali vzťah k novo vybudovanému detskému ihrisku.  

Okrem Nadácie pre deti Slovenska, od ktorej sme dostali grant na realizáciu tohto projektu v hodnote 2x 500 Eur, sme oslovili aj mesto Podolínec a vďaka poslancovi mestského zastupiteľstva p. Ferenckovi, ktorý predložil nami napísanú žiadosť o financie na mestskom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Podolínci. Primátor a poslanci mesta nám schválili žiadosť a poskytli nám príspevok na ihrisko v  celkovej sume 400 eur. Zvyšnú sumu peňazí zafinancoval samotný detský domov prostredníctvom 2 %  z výberu daní, ktoré sa nazbierali za uplynulé obdobie v našej neziskovej organizácii.

 Dnes sa deti a teenegeri v našom zariadení tešia z  plnohodnotného workout ihriska a preliezačky- pyramídy pre menšie deti, ktoré spĺňajú najnovšie požiadavky a kritéria a sú každodenne využívané na trávenie voľnočasových aktivít detí  nášho detského domova.

TEXT: Mgr. Slavomír Kozub

FOTO: Mgr. Slavomír Kozub, Mgr. Eduard Ferencko

Share this post