Nezaradené

„ÚŽASNÁ ATMOSFÉRA NA GODZONE V PREŠOVE 2022“

„ÚŽASNÁ  ATMOSFÉRA  NA GODZONE  V PREŠOVE 2022“

Godzone tour je podujatie novej evanjelizácie a povzbudenia pre mladých neveriacich ale i veriacich, lebo: „Veľmi často skutočná situácia veľkých más veriacich vyžaduje určitú evanjelizáciu pokrstených, ktorá predchádza katechézu.” (Všeobecné katechetické direktórium, 19).

Každý ročník Godzone tour je osobne komunikovaný s otcami biskupmi, kde vždy objasníme myšlienku celého Godzone projektu i turné. Akékoľvek úpravy otcovia biskupi mali pre turné v danej diecéze, vždy boli dodržané. Na Godzone tour sa v samotnom tíme zúčastňuje stále viac katolíckych kňazov a desiatky kňazov pomáhajú počas spovednej služby.

Tohtoročná Godzone tour sa niesla pod heslom „Nevzdávaj to“. Ani my z nášho detského domova sme to nevzdali a pricestovali sme do Prešova. A veru atmosféra bola elektrizujúca. Všetkým našim deťom resp. mladým dospelým sa toto podujatie nesmierne páčilo a už sa tešíme na nový ročník.

TEXT A FOTO:  Mgr. E. Ferencko

Share this post