Nezaradené

„NAJMILŠÍ  KONCERT 2023“

„NAJMILŠÍ  KONCERT 2023“

Aj tento rok sa naše deti svedomito pripravovali na „Najmilší koncert“, ktorý sa konal 2.4. 2023 v Košiciach.  Pripravili si program , ktorým bol ľudový tanec s modernými prvkami pod názvom „Na valale veselo“. A je nutné dodať, že sa medzi kvalitným programom, ktorý predviedli ostatné detské domovy určite nestratili. Všetci dúfame, že odborná porota posunie náš program na celoslovenské kolo, ktoré bude o mesiac v Bratislave.

TEXT: E.Ferencko  FOTO: E. Ferencko, F. Kaleta

Share this post