Nezaradené

„ZAČALI SME S REALIZÁCIOU PROJEKTU OD NADÁCIE NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA“

„ZAČALI SME S REALIZÁCIOU PROJEKTU OD NADÁCIE NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA“

Prvou aktivitou projektu  bol nákup a výstavba kurína pre sedem sliepok. Do tejto aktivity sa zapojili deti veľmi radi a spolu s p. riaditeľom sa nám podarilo kurín úspešne zmontovať. Následne sme nakúpili  krmivo, kŕmidlo pre sliepky,   napájačku pre sliepky a samotné nosnice.

Kurín sme umiestnili do dvora pri dome pre mladých dospelých, kde sa o sliepky staráme.

Táto aktivita bola financovaná z Grantových programov Nadácie NBS (www.nadacianbs.sk).

TEXT A FOTO : E. Ferencko

Share this post