Nezaradené

Návšteva charitného domu Dona Bosca

Návšteva charitného domu Dona Bosca

Deti pred Vianocami prišli s vianočným programom potešiť klientov charitného domu Dona Bosca v Spišskom Podhradí. Doniesli novinu o narodení Ježiša a klientov ponúkli aj vlastnoručne vyrobenými perníkmi. S týmto programom sa predstavili aj v Klube dôchodcov v Podolínci, kde ich obyvatelia odmenili slovami chvály a obrovským potleskom.

charita

Share this post