Nezaradené

„FINANČNE SME SA VZDELÁVALI“

„FINANČNE SME SA VZDELÁVALI“

Projekt  Národnej banky Slovenska ,do ktorého sme sa zapojili, pokračoval finančným vzdelávaním našich mladých dospelých.

Prostredníctvom týchto tém sme sa snažili mladých dospelých naučiť napísať žiadosť o prijatie do zamestnania, naučiť ich napísať motivačný list a životopis, urobiť rodinný a osobný rozpočet, urobiť rozpočet výletu a mnoho iných  aktivít, tak dôležitých pre ich ďalšiu budúcnosť.

Táto aktivita bola financovaná z Grantových programov Nadácie NBS (www.nadacianbs.sk).

TEXT: E.FERENCKO  FOTO: S.KOZUB, E.FERENCKO

Share this post