Nezaradené

Projekt “Škola rodinných financií”

Projekt “Škola rodinných financií”

Deti z Detského domova sv. K. Hofbauera v Podolínci sa vďaka Nadácií pre deti Slovenska, už po druhý krát zapojili do projektu „Škola rodinných financií“. Tento projekt je prvým projektom vzdelávania na Slovensku zameraný na finančné vzdelávanie priamo v komunitách.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Stredoškolskí študenti – „domováci“ sa od apríla do októbra pravidelne stretávali na seminároch pod vedením vychovávateľa a lektora Mgr. Slavomíra Kozuba, kde si rozširovali svoju finančnú gramotnosť, sociálne zručnosti a oboznamovali sa s témami ako napr. osobný a rodinný rozpočet, pracovnoprávne otázky, príprava na pohovor do zamestnania či komunikácia s bankou a zhodnocovanie úspor.

Prostredie detského domova, v ktorom sú tieto deti vychovávané im neumožňuje získať reálny pohľad a kontakt so svetom, pretože nemajú možnosť byť súčasťou rodiny ako „samostatne hospodárnej jednotky“. Preto projekt, ktorý pre nich Nadácia pre deti Slovenska pripravila a materiálne zabezpečila im má aspoň čiastočne napomôcť eliminovať tento sociálny handicap a to najmä v kritickom v štádiu, ktorý prežívajú, keď opúšťajú brány detského domova a sú vystavení realite bežného života.

Share this post