Nezaradené

„ABSOLVOVALI  SME  POBYT  V DOME“

„ABSOLVOVALI  SME  POBYT  V DOME“

Ďalšou aktivitou projektu  “Ak dáš človeku sliepku, nakŕmiš ho na jeden deň. Ak mu však ukážeš, ako ich chovať, nakŕmiš ho na celý život”, bol pobyt v dome ,kde naši mladí dospelí zapojení do tohto projektu  si dopodrobna naplánovali činnosť v dome a samozrejme na každý deň si pripravili jedálny lístok.

A veru nebola to jednoduchá úloha. Na každý deň dostali určité množstvo peňazí, za ktoré si mohli nakúpiť potraviny. Následne museli navariť celodennú stravu pre sedem osôb  a večer zúčtovať  celodenný nákup. Popri tom sa starali o sliepky, kŕmili ich, čistili kurín, zbierali vajíčka. Keďže v dome sa kúrilo drevom, tak bolo nutné si popíliť drevo a narúbať ho, aby im v dome nebola zima. Keďže okolo domu máme veľkú záhradu a ovocné stromy, a v tom čase lístie zo stromov opadalo, ďalšou úlohou bolo pohrabať všetko lístie v záhrade. Túto úlohu sa tiež podarilo splniť.

Spoločnými silami  zvládli viesť celú  domácnosť. Urobili tak symbolický krok k osamostatneniu, ktoré ich čaká po odchode z domova.

Všetci zúčastnení tohto pobytu sa vyjadrili, že táto aktivita bola pre nich veľmi užitočná a chceli by si ju vyskúšať ešte raz.

Táto aktivita bola financovaná z Grantových programov Nadácie NBS (www.nadacianbs.sk).

TEXT: E.FERENCKO    FOTO: S. KOZUB, E.FERNCKO, M. SLAVKOVSKÝ

Share this post