KONTAKT

Názov organizácie: Detský domov sv. Klementa Hofbauera

Sídlo: Kláštorná 2, 06503 Podolínec, okres Stará Ľubovňa

IČO: 37939131

DIČ: 2022113896

Riaditeľ: Ing. Štefan Straka

Telefón: 052 4391247

Mobil: 0948 761 060  /od 7.00 -15.00 hod./

Email: ddskh1@gmail.com 

www stránka: ddskh.sk

Darovací účet:

IBAN: SK39 0200 0000 0021 3169 6756    BIC: SUBASKBX