ZAMESTNANCI

Pracovný tím:

riaditeľ detského domova, zástupca riaditeľa, ekonóm, sociálny pracovník, psychológ, zdravotný pracovník, hospodár, 10 vychovávateľov,  10 gazdín, 3 profesionálni rodičia, údržbár/ šofér, údržbár, upratovačka