FAKTÚRY

Dátum Predmet (popis)Cena s DPHDodávateľ
13.1.2020Paušál za mobil.telefóny29,23€Telefónica Slovakia s.r.o
1.1.2020Výkon zodpoved. osoby – 1/2054,00€osobnyudaj.sk, s.r.o.
29.07.2019 Pobyt v letnom tábore 5100,00€ BEST CAMP – Milena Kapustová, Banská Bystrica
25.07.2019Posúdenie psychickej spôsobilosti1350,00€ Psychologické centrum, Stará Ľubovňa
02.09.2019Školské potreby1346,39€ Ing. Alena Marhefková, Podolínec
22.08.2018Školské potreby1099,69€ Ing. Alena Marhefková, Podolínec
25.07.2018Letný tábor pre deti5236,00€ Ariel, n.o. Banská Bystrica
16.05.2011 Doprava autobusom 258,19€ Tomak, s.r.o
13.05.2011 Oprava auta 1500,54€ T.S.A, s.r.o
10.05.2011 Spotreba energií 3462,29€ Kongregácia Najsv. Vykupiteľa
10.05.2011 Hospitalizovanie detí 148,50€ Detská ozdravovňa Železnô
06.05.2011 Drogéria 205,22€ Juraj Galajda
06.05.2011 Počítač + inštalácia antivirusového programu ESET 816,00€ Mgr. Peter Regec – Computers
03.05.2011 Hlasové služby18,26€ T-Com
03.05.2011 Bussines akcia 700 paušál 111,89€ SWAN
02.05.2011 Ubytovanie 9,96€ Odborné učilištie internátne Prešov
30.04.2011 Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS 23,90€ LIVONEC s.r.o
30.04.2011 Internet 23,49€ T-Com
26.04.2011 Update ESET Smart Security 1 rok 7PC 108,36€ Mgr. Peter Regec – Computers
22.04.2011 Hlasové služby 41,99€ T-Mobile
19.04.2011 Atrament do tlačiarní 145,42€ Mgr. Peter Regec – Computers
13.04.2011 Spotreba energií 2816,20€ Kongregácia Najsv. Vykpiteľa
13.04.2011 Obedy 85,50€ SOŠ sv. Klementa Hofbauera,
Kláštorná 2, 065 03
05.04.2011 Motorová píla + doplnky 294,94€ TECHNIA spol., s.r.o
05.04.2011 Business akcia 700 paušál 84,72€ SWAN, a.s.
03.04.2011 Internet 9,96€ T-Com
03.04.2011 Hlasové služby 20,11€ T-Com
31.03.2011 Vývoz odpadov, zneškodnenie odpadov na skládke 383,55€ EKOS, spol s.r.o Stará Ľubovňa
31.03.2011 Poskytovanie služieb v oblasti technických zariadení elektrických 133,09€ LIVONEC s.r.o
31.03.2011 Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS 23,90€ LIVONEC s.r.o
30.03.2011 Ubytovanie 9,96€ Odborné učilištie internátne Prešov
30.03.2011 Schodiskový vozík 94,68€ MANUTAN Slovakia s.r.o
22.03.2011 Hlasové služby 43,17€ T-Mobile
21.03.2011 Oprava automatických práčiek 139,00€ Milan Diňa
14.03.2011 Likvidačný list Slovak telekom a.s
08.03.2011 Doprava autobusom 245,96€ TOMAK s.r.o
04.03.2011 Jedálne kupóny 2280,00€ LE Cheque Dejeuner s.r.o
04.03.2011 Business akcia 700 paušál 111,10€ SWAN, a.s.
03.03.2011 Kancelárske potreby 168,37€ Kaleta Stanislav
03.03.2011 Internet 28,19€ T-Com
02.03.2011 Prenájom nebytových priestorov 2254,25€ Kongregácia Najsv. Vykupiteľa
28.02.2011 Výkon funkcie technika požiarnej ochrany a BOZP 23,90€ LIVONEC s.r.o
25.02.2011 Potraviny 298,49€ Juraj Galajda
24.02.2011 Hokejové dresy 329,80€ Ferrax sport s.r.o.
24.02.2011 Ubytovanie 9,96€ Odborné učilištie internátne Prešov
22.02.2011 Hlasové služby 49,96€ T-Mobile
21.02.2011 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
21.02.2011 Mäso 24,01€ Štefan Galajda – mäsiareň
16.02.2011 Potraviny 42,48€ Peter Smandra – Pod gaštanom
11.02.2011 Publikácia edície “Čo má vedieť mzdová účtovníčka” 48,00€ AJFA+AVIS, s.r.o
10.02.2011 Obedy91,20€ SOŠ sv. Klementa
Hofbauera,
Kláštorná 2, 065 03
10.02.2011 Spotreba energie január 5433,62€ Kongregácia Najsv. Vykpiteľa
04.02.2011 Internet 30,69€ T-Com
03.02.2011 Business akcia 700 paušál 83,58€  SWAN, a.s.
03.02.2011 Atrament do tlačiarní 83,20€ Mgr. Peter Regec – Computers
02.02.2011 Ubytovanie 9,96€ Odborné učilištie internátne Prešov
31.01.2011 Za výkon funkcie technika požiarnej ochrany a BOZP 23,90€ LIVONEC s.r.o
28.01.2011 Kártridge do tlačiarní 64,37€ Mgr. Peter Regec – Computers
22.01.2011 Hlasové služby 41,48€ T-Mobile
11.01.2011 Ubytovanie 9,96€ Odborné učilištie
internátne Prešov
01.01.2011 Dohoda o stravovaní  
stravníkov
2,85€ SOŠ sv. Klementa
Hofbauera, Kláštorná 2, 065 03
01.01.2011 TCom faktúra 28,34€ T-Com
11.11.2010 Zmluva o zabezpečení
poskytovania služieb v oblasti bezpečnosti technických zariadení elektrických
LIVONEC s.r.o