PODPORTE NÁS – 2% z dane

Aj v čase hospodárskej krízy sa mnohým z Vás podarilo dosiahnuť taký príjem, z ktorého môžte odviesť daň. Štát Vám umožňuje poskytnúť 2% Vašej dane rôznym organizáciám.
Jednou z možností sú aj deti v Detskom domove sv. Klementa Hofbauera v Podolínci. Sú to deti ako každé iné, ale mali smolu, že ich rodičia sa o nich nevedeli, alebo nechceli postarať.
V snahe vytvoriť im lepšie životné podmienky v náhradnom prostredí si Vás dovoľujeme poprosiť o Vaše 2%. V prílohe si môžte stiahnuť potrebné tlačivo.

Srdečne Vám ďakujeme za Vašu priazeň i za rozhodnutie pomáhať opusteným deťom.

Potvrdenie o 

Vyhlasenie o 

image_dakujeme