Nezaradené

“POĎAKOVANIE”

“POĎAKOVANIE”

Vedenie a zamestnanci Detského domova sv. Klementa Hofbauera  sa aj touto cestou chcú v mene svojom, ale hlavne v mene deti vrúcne poďakovať sponzorom a všetkým dobrým ľuďom za všetky dary,  ktoré našim deťom  na Mikuláša a na  Vianoce  darovali.

Ďakujeme Vám ešte raz za Vaše dary, z ktorých sa nesmierne tešíme a veríme, že dobro, ktoré dávate iným, sa vráti Vám a Vašim blízkym v podobe zdravia a šťastia.

TEXT: E.FERENCKO

Share this post