Nezaradené

“FAŠIANGOVÝ KARNEVAL”

“FAŠIANGOVÝ  KARNEVAL”

Aj tento rok sa v našom detskom domove uskutočnil fašiangový karneval. Deti si v spolupráci so svojimi vychovávateľmi pripravili rôzne masky. Každá maska sa predviedla pred porotou, ktorá každému udelila body. Najkrajšie masky boli ocenené vecnými cenami. A každá maska získala sladkosť. Po ocenení masiek nasledovala do neskorého večera fašiangová diskotéka.

TEXT: E. FERENCKO FOTO: K. MAČIČÁKOVÁ

Share this post